niedziela, 18 grudnia 2016

Wielka tajemnica ZTM - czyli linia nr 70.

Mogłoby się wydawać, że linia nr 70 jest "małym pryszczem" w ramach sieci komunikacyjnej lubelskiego Zarządu Transportu Miejskiego; ot, takie sobie "kółeczko z pętelką" - czyli trasa z osiedla Felin (przystanku Felin 02)  na osiedle Felin (przystanek Felin 03), wiodąca na ogół "opłotkami"):

Przyjrzyjmy się wyżej wspomnianej pętelce - a zwłaszcza przystankom przy ul. Brzegowej. Na szczególną uwagę zasługuje przystanek Brzegowa - wiadukt 02 NŻ. Jego lokalizację wskazuje link, prowadzący do map Google; warto nieco pomniejszyć obraz - by dało się ustalić położenie tegoż przystanku względem pobliskiego odcinka nowej obwodnicy:
To nadal nie ukazuje nam administracyjnej przynależności tego przystanku (a być może także przynajmniej jeszcze jednego z przystanków przy ul. Brzegowej). Odwołajmy się do zbliżenia z oficjalnego schematu lubelskiej komunikacji miejskiej:
Okazuje się, że ulica Brzegowa znajduje się nie tylko w innej gminie (gminie miejskiej Świdnik), ale także w innym powiecie (bo Świdnik jest miastem powiatowym).
Powyższy schemat ukazuje także granice stref biletowych na oficjalnych liniach sieci ZTM, które obsługują także Świdnik - to jest na liniach: nr 5, nr 35 oraz nr 55. Osoby korzystające z tych trzech oficjalnych linii "do Świdnika" już w granicach administracyjnych Lublina mają obowiązek korzystać z biletów właściwych dla strefy podmiejskiej - co dotyczy także osób mieszkających w pobliżu trasy przejazdu jeszcze przez Lublin. Dzieje się tak, bo niekiedy bliżej położony lub łatwiej dostępny dla kogoś (np. mieszkającego po lubelskiej stronie granicy administracyjnej) jest przystanek na obszarze "za granicą Lublina". Za to na ul. Brzegowej w Świdniku wystarczają bilety strefy miejskiej; merytorycznie wydaje się to uzasadnione, ale dziwi przechodzenie do porządku dziennego przez ZTM nad tym, że linia nr 70 jest czwartą linią "do Świdnika".

Jakie są przyczyny milczenia ZTM'u o tym, co i tak jest dostępne - i to dzięki materiałom przez sam ZTM udostępnianym?

Największe zaskoczenie lubelskiej kampanii wyborczej.

Największym zaskoczeniem tegorocznej samorządowej kampanii wyborczej w Lublinie dla mnie jest zachowanie pani Marty Wcisło (aktualnie Wicep...