sobota, 19 listopada 2016

Głosowanie w Radzie Miasta - czy casting do programu "Rozśmiesz komika" ("Рассмеши комика")?

Parę dni temu opublikowano protokół z głosowań podczas sesji lubelskiej Rady Miasta w dniu 14 listopada 2016 r. Warto zapoznać się z tym protokółem.
Zgodnie z przewidywaniami, członkowie Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości głosowali za uchwałą "w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Lublin". Wnioskodawcą (przedkładającym tę uchwałę) był Prezydent Lublina (dr Krzysztof Żuk) - przypomnijmy, że wybrany z rekomendacji Platformy Obywatelskiej.
Doszło więc do tego, że cały Klub Radnych PiS stanął murem za uchwałą, którą zaproponował kontestowany przez tenże klub "Prezydent z PO" - w skrócie: "Klub PiS murem za Żukiem". Czy o to chodziło, czy "tylko tak się złożyło" w związku z wnioskiem CBA, który do Rady Miasta trafił dokładnie w 99 rocznicę wybuchu Rewolucji Październikowej (to jest dnia 7 listopada 2016 r.)?
Paradoks lubelski:Wszyscy radni klubu PiSzagłosowali murem za uchwałą zgłoszoną przez Prezydenta Lublina – Dnia 14 listopada 2016 r. wszyscy lubelscy radni klubu PiS poparli projekt uchwały zgłoszony przez Prezydenta Lublina (wybranego z rekomendacji PO).Przemawia pan Tomasz Pitucha (PiS, przewodniczący Klubu Radnych PiS) - zarazem: członek Rady Nadzorczej SM Nałkowskich (która od mieszkańców zażądała pieniędzy za chodzenie po chodnikach ... - ponad milion złotych w skali osiedla), Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Rodziny, urlopowany kierownik referatu do spraw logistyki w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, działacz (polityczny, stowarzyszeniowy, oazowy, parafialny ...)Link do sesji Rady Miasta w dniu 14 listopada 2016 r.:http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&fid=17428
http://demotywatory.pl/4710375/Pardoks-lubelski--Wszyscy-radni-klubu-PiS-zaglosowali-murem-za

Można odnieść wrażenie, że części lubelskich radnych obrady Rady Miasta pomyliły się z eliminacjami (castingiem) do programu pod tytułem "Rozśmiesz komika" ("Рассмеши комика"), który cieszy się dużą popularnością na wschód od Polski. Oto przykład audycji z tego cyklu:

Największe zaskoczenie lubelskiej kampanii wyborczej.

Największym zaskoczeniem tegorocznej samorządowej kampanii wyborczej w Lublinie dla mnie jest zachowanie pani Marty Wcisło (aktualnie Wicep...