czwartek, 8 grudnia 2016

Czy ZTM zna trasy linii komunikacji miejskiej?

Tytułowe pytanie może zaskakiwać lub szokować - zaś samych ZTM'owców zapewne oburzać.
Jakże ZTM Lublin mógłby nie znać stras linii komunikacji miejskiej? Przecież sam trasy te układa orz nadzoruje funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

Zbadajmy fakty, przywołajmy dowody.
1. Tak przedstawia się góra strony głównej ZTM w Lublin:

2. Poniżej widać górę profilu ZTM Lublin w serwisie "Facebook":

3. Oto zaś trasa linii nr 57 - to jest linii, którą obsługuje widoczny na odnośnych zdjęciach autobus:

Przeanalizujmy powyższe dane:
* Widoczny na odnośnych zdjęciach autobus linii nr 57 znajduje się  na przystanku Plac Litewski 02 przy ul. 3 Maja.
* Rozkład linii nr 57 na odnośnym przystanku wskazuje na to, że końcowy linii nr 57 znajduje się przy ul. Turystycznej w Lublinie.
* Dlaczego zatem na w/w fotografiach (a właściwie fotografii) widać napis wskazujący na ul. Mełgiewską przy WSEI (Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji), choć linia nr 57 kursuje ("w tę stronę" do przystanku przy ul. Turystytcznej?
* Co więcej, na stronach internetowych ZTM Lublin pojawia się także inne zdjęcie:

* Na ostatnio zamieszczonej fotce widzimy znajdujący się na przystanku Ogród Saski 03 (obok Ogrodu Saskiego) autobus linii nr 44, podobno (według napisu na autobusie) zmierzający do przystanku końcowego przy ul. Paderewskiego - choć linia nr 44 ("w tę stronę") kursuje aż do Jakubowic Konińskich.

Czy - w świetle przedstawionych dowodów - można ufać, że ZTM Lublin rzeczywiście zna trasy linii komunikacji miejskiej (podobno) przez tenże ZTM nadzorowanej?

Najważniejsze, że autobus jedzie dalej:

Największe zaskoczenie lubelskiej kampanii wyborczej.

Największym zaskoczeniem tegorocznej samorządowej kampanii wyborczej w Lublinie dla mnie jest zachowanie pani Marty Wcisło (aktualnie Wicep...