czwartek, 5 stycznia 2017

Radny Leszek Daniewski za komunikacją miejską między ul. Janowską a os. Nałkowskich.

Interpelacja:
To ważna interpelacja. Wprawdzie istotne może okazać się poprawienie stanu dróg pieszych między ulicami Rąblowską i Parczewską a osiedlem Nałkowskich - jednak również mieszkańcy "zza rzeki" (czyli mieszkający po zachodniej stronie Bystrzycy) mają prawo do komunikacji miejskiej - również w ramach dzielnicy i parafii, a nie wyłącznie w rejon ul. Okopowej lub do Krężnicy Jarej. Należy docenić troskę pana radnego Leszka Daniewskiego, również w tym zakresie.

Lubelszczyzna - ale czy polszczyzna?

Lublin znajduje się w Polsce. Mimo to szpitalna filia Miejskiej Biblioteki Publicznej demonstrowała "opozycyjną wersję" języka ...