wtorek, 17 stycznia 2017

Czyżby była nadzieja na nowe rozwiązania w komunikacji miejskiej?

Z dobrze zorientowanego źródła doszła do mnie informacja o rozpoczętym przed około godziną (czyli ok. godziny 15.30) spotkaniem osób z dwóch miejskich zarządów: Zarządu Transportu Miejskiego oraz Zarządu Dróg i Mostów.

W niejednym piśmie (w tym z podpisem Wiceprezydenta Lublina), które widziałem, oraz w niejednej rozmowie z pracownikami Zarządu Transportu Miejskiego zawarty był sygnał, jakoby jakaś zmiana (np. trasy linii autobusowej) wymagała "zmiany drogowej" (np. wybudowani zatoki przystankowej lub zmiany geometrii skrzyżowania ulic). Być może takich zagadnień nazbierało się już tak wiele, że doszło do spotkania, które być może spotkanie nadal trwa. Takie spotkania powinny być czymś zwyczajnym (wprost oczywistym) i realizowanym na bieżąco; oczywiście, byłoby sprawniej dokonywać uzgodnień w jednym wspólnym zarządzie - ale dopóki w Lublinie istnieją dwa odrębne zarządy, oby korzystnych dla lublinian spotkań tego rodzaju było jak najwięcej.

Miejmy nadzieję, że wkrótce ukaże się oficjalny komunikat w związku z dzisiejszym spotkaniem pracowników ZTM oraz ZDM - zwłaszcza z dobrymi dla pasażerów informacjami.

Największe zaskoczenie lubelskiej kampanii wyborczej.

Największym zaskoczeniem tegorocznej samorządowej kampanii wyborczej w Lublinie dla mnie jest zachowanie pani Marty Wcisło (aktualnie Wicep...